Gaviscon Baby Suspensie 150ml

Het geneesmiddel Gaviscon Baby Suspensie helpt reflux bij zuigelingen te verlichten.

Deze speciale formule is de enige op de markt die reflux bij zuigelingen direct aanpakt.

Symptomen die worden aangepakt :

 • Huilen en niet tot rust komen
 • Blijven slikken na een boertje of de voeding
 • Hoesten of hikken tijdens de voeding
Typen
Smaken
 • Banaan
Formaten
 • 150ml

Dosering en waarschuwingen

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik Gaviscon Baby niet in combinatie met andere voedingsverdikkingsmiddelen of met melkbereidingen voor zuigelingen die een verdikkingsmiddel bevatten. Niet meer dan de aangegeven hoeveelheid toedienen. Als uw baby een natriumarm (zout) dieet voorgeschreven heeft gekregen, raadpleeg dan uw arts of een andere gezondheidsdeskundige voordat u het product toedient.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vermelde uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het zakje en de doos na “EXP :”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast bewaren. Gebruik binnen 30 dagen na openen

Raadpleeg een arts indien de symptomen na 7 dagen nog steeds aanhouden.

Actieve bestanddelen

  Voor 5ml, de suspensie bevat :

 • 250 mg natriumalginaat
 • 133,5 mg natriumbicarbonaat

Gebruikershandleiding

Zie de gebruikershandleiding van het geneesmiddel :

Werkingsmechanisme : Hoe werkt Gaviscon Baby ?

Vaders en moeders : reflux treedt na een voeding bij ongeveer 30 % van de baby's jonger dan 1 jaar op.

Hoe kan dit ? De darmen van uw baby zijn nog niet volgroeid en de vloeibare voeding is ook een factor die hieraan bijdraagt. Hoewel het probleem zich normaal gesproken vanzelf oplost voor de eerste verjaardag van uw kind, kan het voorkomen dat het ook hierna nog aanhoudt.

Wij weten hoe verontrustend het kan zijn als het probleem blijft bestaan en daarom staan we klaar om te helpen. Gaviscon Baby is speciaal ontwikkeld om reflux bij zuigelingen tegen te gaan. De eenvoudig te gebruiken poedersachets kunnen met water worden gemengd en tijdens of na de borstvoeding aan baby's worden toegediend. Ze kunnen ook met melk worden gemengd en aan baby's worden gegeven die flesvoeding krijgen.

Gaviscon Baby is ontwikkeld om een ​​verdikkende gel te vormen die de maaginhoud stabiliseert en episodes van reflux vermindert.

Gaviscon Baby is eenvoudig toe te dienen, vrij van suikers. Dit geneesmiddel is geschikt voor zuigelingen vanaf 0 maanden en kan worden gegeven aan kinderen vanaf 18 maanden.

Als uw baby jonger dan één jaar is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Gaviscon Infant toedient.

Een natriumalginaatoplossing

Natriumalginaat wordt gewonnen uit de celwanden van zeewier. Het helpt de maag bij het tegenhouden van oprispend zuur, wat de belangrijkste reden van het ongemak is dat mensen die last hebben van brandend maagzuur en indigestie maar al te goed kennen.

Veelgestelde vragen

Ja. Gaviscon Baby is is geschikt voor zuigelingen vanaf 0 maanden en kan worden gegeven aan kinderen vanaf 18 maanden. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Reflux komt vaak voor. De darmen van uw baby zijn nog niet volgroeid en krijgen grotendeels met vloeibare voeding te maken. Dit zijn allebei factoren die meespelen. Reflux bij zuigelingen verdwijnt meestal na het eerste levensjaar van uw kind, maar als dat niet het geval is, kunt u Gaviscon Baby toedienen.

Als uw kind jonger is dan één jaar en last heeft van verontrustende symptomen, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u ons product gebruikt.

Voor oraal gebruik. De dosis Gaviscon Baby moet na de maaltijd worden ingenomen en mag niet worden gemengd met melk of voeding.

 • Goed schudden vóór gebruik.
 • Zuig met de doseerspuit voor orale toediening de nodige hoeveelheid suspensie op uit de fles.
 • Dien de suspensie met behulp van de doseerspuit voor orale toediening toe aan het kind.
 • Na gebruik de doseerspuit voor orale toediening grondig spoelen en drogen.

Gaviscon Baby is beschikbaar in een fles met doseerspuit voor orale toediening met verdelingen in ml : de dosis bedraagt 1 à 2 ml/kg/dag, te verdelen volgens het aantal maaltijden en toedienen na elke fles of maaltijd.

De gebruikelijke dosering is :

 • van 0 tot 1 maand : 1 ml na elke maaltijd (6 keer per dag)
 • van 1 tot 2 maanden : 1,5 ml na elke maaltijd (5 keer per dag)
 • van 2 tot 4 maanden : 2 ml na elke maaltijd (5 keer per dag)
 • van 4 tot 18 maanden : 2,5 ml na elke maaltijd (4 keer per dag)
 • vanaf 18 maanden : 5 ml na elke maaltijd (4 keer per dag)